פאַבריק רייַזע

פאַבריק רייַזע

פאַבריק רייַזע (1)
פאַבריק רייַזע (4)
פאַבריק רייַזע (2)
פאַבריק רייַזע (5)
铣磨车间
1
抛光车间
פאַבריק רייַזע (8)
פאַבריק רייַזע (9)
פאַבריק רייַזע (10)
פאַבריק רייַזע (11)
פאַבריק רייַזע (12)